Kolding væk fra Ghettolisten

Med udgangspunkt i de nye kriterier for den nationale Ghettoliste inviterer Integrationsrådet hele Kolding til at stå sammen om at få byen af ghettolisten. Inspirations- og temamødet sætter fokus på, hvad der helt konkret skal til for, at Kolding ikke lever op til ghetto-kriterierne længere.

Inspirations- og temamødet foregår på Kolding Internationale Højskole den 11. september mellem klokken 16 og 19.

Der er fem kriterier der er afgørende for, om et beboelsesområde kommer med på den nationale Ghettoliste. Uddannelse, ledighed, etnicitet, kriminalitet og indkomstniveau er hovedpunkterne.

Måske er det ikke en uoverstigelig opgave at få Kolding af listen, hvis det bliver et fælles projekt for alle interessenter i hele byen, Derfor inviterer Integrationsrådet både erhvervslivet, uddannelsessektoren, kommunen, det frivillige foreningsliv og civilsamfundet til møde.

- Vi har en række tilmeldinger fra det lokale erhvervsliv allerede, og den opbakning ser jeg som et meget positivt tegn. Det viser samtidigt, at der er en bevidsthed om den meget negative signalværdi, der er i kombinationen af Kolding og Ghettoliste. Kan vi få fjernet det ghetto-stempel, så har det en positiv effekt for hele byen, og altså ikke kun for et beboelsesområde, fortæller udviklingschef i Kolding Kommune, Kim Hansen.

Indholdet på inspirationsmødet spænder bredt, fra politik og idræt, til gæstevisit fra Minneapolis i USA, og besøg af det lokale beredskabskorps.

Konsulent i Danmarks Idrætsforbund Preben Astrup præsenterer en række succeshistorier om idræt og integration, der bliver fortalt om hvilke indsatser Jobcenter Kolding har fokus på, og succes med.

Direktør i Beskæftigelsesregion Syddanmark Karl Schmidt, forklarer om beskæftigelsessituationen blandt flygtninge og indvandrere i Kolding Kommune, hvad virker og hvad virker ikke? Og så er der fint besøg fra USA.

Borgmester Jørn Pedersen, og formand for Integrationsrådet Marwan Zobi, fik på en nylig studietur til USA en række gode input, og gennem lidt netværksarbejde, er det lykkedes at få Executive Director fra Somali Action Alliance, Hashi Shafi, til at besøge Kolding og berette om det at være somalier i USA.

I Kolding er det Skovparken/Skovvejen, der figurerer på Ghettolisten.

Dagens Gossip