Kommission advarer mod flere spindoktorer

»Med et større antal særlige rådgivere pr. minister vil der således kunne blive tale om en glidende udvikling i retning af et anderledes centraladministrativt system svarende til systemer med politiske kabinetter, statssekretærer, viceministre,« skriver kommissionen.

Kommissionen blev nedsat, da et flertal i Folketinget uden om regeringen rejste kritik af, at statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) brød med daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) princip om maksimalt én særlig rådgiver per minister. I Thornings regering er det således muligt for ministre i de magtfulde koordinations- og økonomiudvalg at rekruttere ikke én men to særlige rådgivere.

Kommissionen, der har højesteretsdommer Jens Peter Christensen i spidsen, mener dog ikke, at det er problematisk, at den nuværende regerings ministre har op til to særlige rådgivere hver.

»Samlet er det udvalgets opfattelse, at en minister kan have gode grunde til at ønske at ansætte en særlig rådgiver, samt at systemet i ministerierne med 1-2 særlige rådgivere ved siden af det almindelige embedsværk i almindelighed har fungeret tilfredsstillende,« konkluderer rapporten.

Kommissionen mener, at særlige rådgivere er »en styrke« i ministerierne, fordi de ifølge rapporten er med til at beskytte det neutrale embedsværk mod at havne i en gråzone, hvor der er brug for, at embedsmændene leverer en ikke-neutral rådgivning.

Kommissionens betænkning er den tredje i rækken siden 1998, hvor man første gang nedfældede regler for ansættelsen af de særlige rådgivere.

Dagens Gossip