Kommission: Danmark brød konventioner om statsløse

Statsløsekommissionen konkluderer, at der i perioden fra 1991 til 2010 er meddelt afslag på ansøgninger om indfødsret til statsløse personer, som klart er i strid med Danmarks folkeretslige forpligtelser.

Kommissionen vurderer, at afslagene i perioden indtil 2007 er udtryk for uagtsomme tjenesteforseelser, men at de ikke har været af en sådan grovhed, at der er grundlag for at drage nogen til ansvar.

For så vidt angår perioden fra 2008 til 2010, vurderer kommissionen, at to embedsmænd har begået forseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at de drages til ansvar.

Kommissionen udtaler, at daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech havde pligt til at orientere Folketinget om, at statsløse ansøgere født i Danmark ikke blev optaget på lovforslag om indfødsret, selvom de efter konventionerne var berettigede hertil.

Men samtidig vurderer kommissionen, at hun ikke modtog tilstrækkelig rådgivning herom af embedsmændene.

/ritzau/

 

Dagens Gossip