Kommunal velfærd står over for store forandringer

»Vi står i en situation, hvor høje ambitioner er påkrævet. Økonomien i den offentlige sektor er stram, og efterspørgslen efter velfærd er stor. Det er vores pligt og ansvar at nytænke og modernisere den offentlige sektor, så vi fortsat kan levere service og ydelser af høj kvalitet - vel at mærke inden for de økonomiske rammer,« siger Margrethe Vestager.

»For hver gang, vi øger vores gæld, tager vi en bid af det velfærdssamfund, som vi en dag skal overdrage til vores børn og børnebørn,« tilføjer hun.

I kommunerne er man klar over, at fremtiden vil give udfordringer i kommunerne, hvis man skal opretholde det nuværende niveau af velfærd til danskerne, og KL-formand Erik Nielsen advarer regeringen mod at stramme livremmen for meget i bestræbelserne på en modernisering.

»Til regeringen vil jeg sige: De mange omstillinger, vi står over for, når vi skal udnytte mulighederne med ny velfærdsteknologi og øget digitalisering, kræver enorme investeringer de kommende år. Vi er nødt til at få gjort noget ved det ophobede behov for investeringer i blandt andet skoler, dagsinstitutioner og andre bygninger,« siger Erik Nielsen.

»Derfor skal regeringen huske, at der skal være penge til anlæg i kommunerne, ikke bare i 2014, men i årene fremover,« siger han.

Ifølge Margrethe Vestager behøver en modernisering af de kommunale velfærdsydelser ikke nødvendigvis at betyde store investeringer. Tværtimod.

»Modernisering er, når familiefaren, der har en lungesygdom, kan overvåge sin lungefunktion derhjemme, så han kan se Disney-sjov med børnene fredag aften. Modernisering er, når den 70-årige kvinde kan lave sine genoptræningsøvelser hjemme foran fjernsynet, når det passer hende, frem for at skulle transportere sig til et genoptræningscenter hver torsdag, hvor hun i øvrigt spiller kort med veninderne. Og modernisering er den frihed, det giver den 40-årige mand med spastisk lammelse, at han med en spiserobot kan spise sin frokost, når han har lyst,« siger ministeren.

Hos de enkelte kommuner er der således sat et arbejde i gang, som skal munde ud i en større inddragelse af borgeren, og i et oplæg fra KLs bestyrelse lægger man op til, at landets kommuner skal bruge flere kræfter på at videreudvikle dialogen med borgerne, og de mange forskellige samarbejdsparter, som kommunerne har lokalt og regionalt.

»Når vi befinder os i en krisetid, så er det vigtigt med en vished om, at økonomien er stram, og det er derfor oplagt, at vi inddrager borgere i fremtidens planer for, hvordan vi bruger ressourcerne bedst,« siger Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus.

Dagens Gossip