Kommunalvalg 2013: Det stemmer du om

Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens opgaver, og de træffer beslutninger, der handler om din hverdag. Her er et lille udpluk af kommunens opgaver:

• Skoler, ungdomsklubber, børnetandpleje, SFO, børnehaver, dagpleje, børn og familier med særlige behov, SSP-samarbejde om børn og unge.

• Miljøtilsyn, naturbeskyttelse, byggeri, veje, energi- og vindmølleplaner, pleje af grønne områder, offentlig transport, planer for kommunen, erhvervsservice.

• Kulturarrangementer, musikskole, biblioteker, museer, sportshaller, samarbejde med og støtte til sports-, kultur- og hobbyforeninger, kunstværker.

• Job og beskæftigelse, formidling af arbejdskraft, sygedagpenge, folkeregister, pas, kørekort, integration og omsorg for samfundets svageste, uddannelsesvejledning.

• Bosteder til handicappede, plejehjem, hjemmehjælp, støtte og botilbud til sindslidende, hjælpemidler til syge, ældre og handicappede, misbrugsbehandling

• Og meget, meget mere!

Du kan få indflydelse på, hvem der skal stemmes ind i din kommune ved at sætte X den 19. november.

Dagens Gossip