Kommunalvalgsinteressen falder hos danskerne

»Vi har kunne se ved de sidste valg, at stemmeprocenten er gået ned, og den undersøgelse, vi har lavet, viser, at borgernes interesse, viden og tillid til lokalpolitikken også er for nedadgående. Men det er vigtigt for nærdemokratiet, at folk er engagerede og følger med og bidrager til de beslutninger, der skal træffes,« siger Hjelmar.

Undersøgelsen foretaget af KORA blandt 1.370 borgere peger på, at den samlede interesse for lokalpolitik er faldet fra 16 procent i 2001 til ni procent i 2013. Den lave interesse og derved stemmedeltagelse er ifølge Ulf Hjelmar et udtryk for, at navnlig de unge ikke føler, at de bliver hørt i tide ude i kommunerne.

»Undersøgelsen peger på, at borgerne ikke føler, at kommunalpolitikkens form er på deres præmisser. De vil gerne have indflydelse, folk skal have fornemmelsen af, at når de engagerer sig, så skal de også høres og til gode ses. Og det bliver de ikke i særlig høj grad. De bliver inddraget for sent i beslutningsprocessen,« siger Ulf Hjelmar.

I 2001, hvor kommunalvalget faldt sammen med folketingsvalget, var stemmeprocenten helt oppe 86 procent. Ifølge Ulf Hjelmar skal der nu også arbejdes på at få bragt danskernes interesse for lokalpolitik tilbage.

»Vi skal have engageret folk, så de finder lokalpolitik mere interessant. Man skal arbejde med at gøre formen mere indbydende og attraktiv, tilgængelig og åbent. Og så skal lokalpolitikken ud i samfundet. Vi kan se, at der bliver brugt mere tid indenfor rådhusets mure, og at politikerne generelt kommer mindre ud i lokalsamfundene. Lokalpolitikken kræver, at politikerne kommer mere ud af rådhusene og ud i den levende debat,« siger Hjelmar.

Undersøgelsen er foretaget som et led i Økonomi- og Indenrigsministeriets undersøgelse af lokaldemokratiets tilstand.

Dagens Gossip