Kommuner kæmper om skolehjælp fra minister

Færre børn skal undervises uden for deres folkeskoleklasse. Det er målsætningen med en lovændring, som trådte i kraft inden starten på det nye skoleår.

Men udfordringen er så stor, at 44 af landets 98 kommuner har bedt om hjælp fra den inklusionsrådgivning, som Børne- og Undervisningsministeriet har stillet til rådighed.

Der er imidlertid kun 20 kommuner, som kommer til at få hjælp fra rådgivningen, og hos Danmarks Lærerforening slår man alarm, efter integrationen af de udfordrede elever flere steder er kommet skidt fra start.

- De tilbagemeldinger, vi får, er, at det sejler rigtig mange steder, advarer formand Anders Bondo Christensen.

Ifølge ham savner lærerne redskaber til at håndtere de udfordrede elevers indlæring.

- Det er under halvdelen af kommunerne, som overhovedet har lavet en plan for, hvordan det her skal lykkes.

- Lærerne oplever, at de ud over 24 andre elever i klassen nu også står med et barn med ADHD og et barn med autistiske træk, som skal undervises sammen, konstaterer formanden.

Hos Skolelederforeningen finder man lærernes retorik lige vel dramatisk, men formand Anders Balle medgiver, at det er en stor udfordring at samle elever på tværs af indlæringsevne til fælles undervisning.

- Det er ikke et system, der står klar fra dag et. Det er en udvikling, vi har startet, og der kan man ikke undgå indimellem at føle, at der er noget, man ikke har styr på, siger han.

Ligesom Danmarks Lærerforening opfordrer han ministeriet til at øge indsatsen for at få inklusionen på skinner.

- Jeg så meget, meget gerne, at der blev gjort yderligere tiltag, og at der kom en bredere og mere vedvarende hjælp til rådighed for kommuner og skoler, siger skoleledernes formand.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini forstår frustrationerne, men er sikker på, at indsatsen med blandt andet et nationalt rådgivningscenter vil hjælpe inklusionen godt på vej.

- Jeg kan godt forstå, hvorfor lærere og skoleledere har følt sig sig pressede, for der har ikke været de her tiltag før. Men vi kan komme langt med at have dygtige konsulenter, man kan trække på, siger hun.

Dagens Gossip