Kommuner vil kvæle spirende seniorjob-succes

Når tusindvis af ældre arbejdsløse mister retten til dagpengene næste år, ventes rigtig mange at gøre krav på seniorjob i kommunerne.

Og det er alarmerende, mener Kommunernes Landsforening (KL), som nu forlanger ordningen helt afskaffet eller mærkbart begrænset. Det skriver Ugebrevet A4.

- Enten skal man afskaffe ordningen og i stedet bruge de andre redskaber, vi har inden for beskæftigelsesområdet, som ansættelser med løntilskud, virksomhedspraktik eller jobrotation, siger Michael Ziegler (K), der er formand for KL's løn og personaleudvalg.

- Eller også skal man hegne ordningen ind, så antallet af mennesker i seniorjob forbliver meget begrænset, tilføjer han.

Ordningen med seniorjob betyder, at ældre arbejdsløse med loven i hånden kan forlange, at deres kommune ansætter dem i et job.

Indtil nu er det kun få ældre, der har benyttet sig af muligheden, og ifølge den seneste opgørelse er der lige nu 364 personer (omregnet til fuldtid) i seniorjob på landsplan.

Det tal kan stige væsentligt, når omkring 2700 ældre arbejdsløse, ifølge skøn fra arbejdsløshedskassernes brancheorganisation AK-Samvirke, kan stille krav om seniorjob i løbet af det næste halve år.

- Jeg tror, at langt de fleste ældre med mulighed for det vil bede om at få et seniorjob, når de mister deres dagpenge, siger direktøren for AK-Samvirke, Verner Sand Kirk.

- De fleste vil gerne lave noget fornuftigt i form af et arbejde og have en indtægt, som er til at leve af i stedet for at havne på kontanthjælp eller ingenting, tilføjer han.

Hans formodning bakkes op af Bent Greve, der er professor på Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet.

- For en del seniorer vil det være den eneste udvej i forhold til at få arbejde. Når man er ældre og har gået arbejdsløs i to år, vil man trods mange kompetencer og stor erfaring ofte have svært ved at få ordinært arbejde, siger Bent Greve til Ugebrevet A4.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) afviser over for Ugebrevet A4 at imødekomme kommunernes ønske om at afskaffe eller begrænse ordningen.

Dagens Gossip