Konflikt: Regionerne opsiger lægeoverenskomst

Mangel på realisme fra de praktiserende lægers organisation (PLO) får regionerne til at opsige overenskomsten, oplyser De Danske Regioner. Opsigelsen har virkning fra 1. september 2013.

- Vi oplever, at PLO modarbejder vores mål om at sikre borgerne ensartet høj kvalitet, lægedækning i hele landet og sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen, siger Jens Stenbæk, der er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

- Vi skal leve op til de krav om bedre styring og gennemsigtighed, som har været fremført af Rigsrevisionen, og kan ikke leve med den overenskomst, der gælder i dag. Derfor har vi set os nødsaget til at opsige aftalen, siger han.

Ifølge regionerne har netop de praktiserende læger en nøglerolle i regionernes bestræbelser på at styrke kvaliteten i sundhedsvæsnet.

Dagens Gossip