Konservative afviser øremærket fædrebarsel

Her får fædrene 14 dage sammen med mor og barn efter fødslen, mens kun få mænd tager del i de 32 uger, som et nybagt forældrepar frit kan dele.

»Jeg synes, vi skal lade det være, som det er i dag, så familierne selv kan bestemme. Jeg mener faktisk, at de er bedst til at afgøre, hvordan man indretter familielivet, herunder også fordelingen af barselsorloven mellem mor og far. Det er ikke noget, vi kan sætte på formel fra statens side,« siger den konservative familieordfører, Benedikte Kiær (K).

»Jeg kunne også frygte, at hvis man begynder at gribe ind i familiernes frihed til at bestemme selv og fordele barselsorloven mellem mor og far, så er der nogle børn, der ikke får al den barsel og mulighed for at være sammen med sin far eller mor eller begge, som man ellers kunne ønske sig. For hvis man fjerner fleksibiliteten, kan man komme til at tage muligheden for den fulde barsel væk,« siger hun.

En ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, viser, at »fædrekvoter« i Norge, Sverige, Finland og Island, hvor en fast del af barselsorloven er tildelt faren, har været medvirkende til, at langt flere mænd vælger at gå på barsel.

Benedikte Kiær forventer, tendensen vil slå igennem i Danmark selv uden en lovændring.

»Jeg tror, at vi i de kommende år kommer til at se en tendens, hvor fædrene tager mere og mere barsel. Det vil ske helt naturligt. Derfor synes jeg, det er en dårlig idé at begynde at gribe ind og diktere,« siger familieordføreren.

Dagens Gossip