Konservative: »Vi er ikke med til ny stramning af udlændingepolitik«

De Konservative udelukker dermed helt at gennemføre mærkesagerne om nulvækst og skattelettelser med Dansk Folkeparti, hvis partiet kræver udlændingestramninger som modydelse.

»Vi medvirker ikke til flere stramninger af udlændingepolitikken, for vi mener, der er behov for at styrke integrationspolitikken i stedet, så vi eksempelvis får en skærpet indsats over for unge indvandrerlømler, der allerede er i landet. Så hvis Dansk Folkeparti og Venstre vil fortsætte med stramninger efter næste valg, så må de søge flertal et andet sted,« siger Lars Barfoed, som dog tilføjer, at det kan komme på tale at tilbagerulle nogle af de lempelser, som den nuværende regering har indført – såsom afskaffelsen af starthjælpen. Men udlændingepolitikken må ikke være strammere end under VK-regeringen, påpeger han.

På Berlingskes spørgsmål om, hvordan De Konservative vil forholde sig, hvis Dansk Folkeparti gerne vil være med til at lave konservativ politik, og til gengæld vil have udlændingestramninger for at bakke op, svarer Lars Barfoed:

»Ja, men den æra er altså forbi. Der var en periode, hvor det gav mening, fordi der var behov for opstramninger, men det er der altså ikke længere, og vi kan ikke være med til at gennemføre tiltag, som vi er imod. Så må vi søge samarbejdet bredt i Folketinget for at få gennemført vores politik, hvis ikke Dansk Folkeparti vil være med«.

Lars Barfoed afviser, at den konservative politik med skattelettelser og nulvækst bliver svær at få realiseret, hvis Dansk Folkeparti ikke kan kræve udlændingestramninger som modydelse:

»Det kommer helt an på, hvordan Folketinget bliver sammensat næste gang. En stor del af det, vi vil, handler om reformer af den offentlige sektor og om at styrke den danske konkurrenceevne. Det tror jeg, vi kan gennemføre, uanset om Dansk Folkeparti vil være med til det eller ej«.

Lars Barfoed »afviser ikke« regeringssamarbejde med Venstre og Dansk Folkeparti, »men det bliver ikke med den præmis, at vi nu skal stramme udlændingepolitikken, for det er vi ikke med på. Om DF og Venstre kan finde flertal for det uden om Det Konservative Folkeparti, ved jeg ikke, men det er ikke noget, vi medvirker til,« siger Lars Barfoed.

Han »har svært ved at tro«, at han vil kunne danne parlamentarisk grundlag under en regering, der har udlændingestramninger som en del af sin politik:

»Men det må vi tage stilling til, når vi ser, hvad regeringen samlet spiller ud med. Jeg kan bare sige, hvad Det Konservative Folkeparti lægger stemmer til. Og vi lægger ikke stemmer til at stramme udlændingepolitikken, når der ikke længere er behov for det. Vi er et åbent samfund i en globaliseret verden, hvor ikke mindst unge danskere er interesseret i at komme ud i verden. Så skal vi også gøre plads til, at andre kan komme til vores land«.

Han afviser dog, at VK-regeringen gik for vidt med stramninger på udlændingeområdet i regeringstiden i nullerne. De Konservative står ved de stramninger, som de har været med til at gennemføre, og som der ifølge Lars Barfoed var behov for, da VK-regeringen trådte til.

»Men det behov er der ikke længere. Nu er der behov for en bedre integrationspolitik,« siger Lars Barfoed, der fortsætter:

»Værdipolitikken er vigtigere end den økonomiske politik, for værdipolitikken forankrer sig i samfundet årtier ud i fremtiden, hvorimod den økonomiske politik trods alt kan ændres hurtigere,« siger Lars Barfoed.

Dagens Gossip