Kortere ophold skal sende flere flygtninge hjem

Flygtninge skal indstille sig på, at Danmark fremover kun vil give kortere opholdstilladelser. Og samtidig bliver det vanskeligere at få adgang til permanent opholdstilladelse i Danmark.

Det er i hvert fald oplægget i den asylpakke med 34 tiltag, som regeringen fredag præsenterede, og som man nu vil søge at samle flertal for.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) lægger ikke skjul på, at regelstramningerne er et signal til flygtninge om, at de ikke skal komme til Danmark med henblik på permanent bosættelse:

- Regeringen har det synspunkt, at flygtninge i videst muligt omfang skal vende hjem til det land, de kom fra, når det igen er trygt og sikkert, så de kan hjælpe til med genopbygningen. Derfor skærper vi opholdskravet for de permanente opholdstilladelser, siger Inger Støjberg.

For at opnå permanent opholdstilladelse skal udlændinge i dag have haft lovligt ophold i Danmark i mindst fem år og opfylde krav om blandt andet beskæftigelse og danskkundskaber.

Flygtninge, der har boet i Danmark i mere end de sidste otte år, får permanent opholdstilladelse, hvis flygtningen har udvist vilje til integration i det danske samfund. Også selvom flygtninge ikke opfylder sprogkrav og kravene til at kunne forsørge sig selv.

Den særlige mulighed for flygtninge til at få permanent ophold vil regeringen afskaffe.

Samtidig vil regeringen skærpe reglerne, så man skal have haft mindst seks års lovligt ophold i Danmark for at få permanent ophold. Udlændinge, der har udvist en særlig evne og vilje til at integrere sig i det danske samfund, kan dog nøjes med fire års ophold.

Samtidig skal alle udlændinge opfylde en række "skærpede, ufravigelige betingelser" for at få permanent ophold.

- Man skal kunne tale dansk, kunne forsøge sig selv og holde sig uden for kriminalitet, siger Inger Støjberg.

Samtidig vil regeringen gøre det sværere at blive i Danmark i tilstrækkeligt mange år til at kunne opnå permanent ophold. Det skal ske ved at forkorte de midlertidige opholdstilladelser, som udlændinge i første omgang får.

Dermed skal det hurtigere vurderes, om flygtningen kan sendes hjem igen, eller har ret til en ny midlertidig opholdstilladelse.

Flygtninge omfattet af FN's flygtningekonvention får i dag som udgangspunkt opholdstilladelser for fem år ad gangen. Det skal sættes ned til tre år.

Flygtninge med beskyttelsesstatus på grund af individuelle omstændigheder får i dag som udgangspunkt opholdstilladelser for fem år ad gangen. Det skal sættes ned til to år.

Flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus på flugt fra eksempelvis en borgerkrig får i dag opholdstilladelse for ét år med mulighed for forlængelse med to år ad gangen.

Muligheden for forlængelse skal sættes ned, så man i første omgang igen kun får forlænget for ét år.

Denne sidste gruppe af flygtninge skal også først have adgang til familiesammenføring efter tre år, hvis det står til regeringen.

/ritzau/

Dagens Gossip