Krav til privathospitaler kan give millionregning til skatteyderne

Hensigten var ellers, at der skulle være tale om en besparelse for regionerne, som hidtil har finansieret de privates patientskade-erstatninger via den offentlige patientforsikringsordning. Men nu viser det sig, at privathospitalernes udgifter til at tegne deres egne forsikringer vil blive lagt oveni taksterne for de behandlinger, som regionerne køber på privathospitalerne.

Dermed står den samlede regning til at blive større, end den er i dag, og det bør give »røde ører« hos sundhedsministeren, mener den konservative sundhedsordfører Benedikte Kiær (K).

»Det ligner en ekstraregning, som væltes over på regionerne. Det er urimeligt, at borgerne skal betale for ministerens ideologiske ridt mod privathospitalerne,« siger hun.

Det er en kendelse fra et voldgiftsnævn med tidligere sundhedsminister Carsten Koch (S) som opmand, der har givet privathos­pitalerne grønt lys for at vælte deres forsikringsudgifter til den nye ordning over på taksterne for de behandlinger, som regionerne finansierer via behandlingsgarantien.

Ifølge kendelsen, som afgør en strid mellem regionerne og privathospitalernes brancheforening, må privathospitalerne hæve priserne på forskellige behandlinger med mellem tre og 16 procent.

Det svarer til en samlet kompensation på 18 millioner kroner til de private aktører, mens regionernes hidtidige udgifter til at dække patientskader begået på privathospitaler anslåes at have været 12 millioner kroner, fremgår det af kendelsen.

»Man kan stille sig selv spørgsmålet, hvor de offentlige sygehuse skal finde de penge til den regning, som ministeren nu sender dem. Skal de ud og fyre nogen?,« siger Venstres sundhedsordfører, Sophie Løhde (V), til Berlingske.

Ligesom Benedikte Kiær er hun kritisk over for den ordning, der blev valgt, da et flertal i Folketinget vedtog at gøre privathos­pitalerne økonomisk ansvarlige for deres patientskader.

I Danmark er privathospitalerne således blevet henvist til at tegne forsikringer hos private forsikringsselskaber, som ikke har den store erfaring med den type aktivitet, og som har mødt kritik for at tage urimeligt høje priser. I andre nordiske lande er private aktører derimod blot blevet bedt om at betale til den offentlige forsikringsordning.

Astrid Krag afviser, at det i sidste ende vil blive dyrere for det offentlige. Hun henviser til, at det kun er en begrænset del af privathospitalernes omsætning, der hører under behandlingsgarantien, men at forsikringspligten gælder for alle deres behandlinger – også i forhold til patienter, som for eksempel bliver behandlet, fordi de har en privat sundhedsforsikring.

»Det vigtigste er dog virkningen af, at privathospitalerne ikke længere kan sende regningen videre til det offentlige for skader, de har forvoldt deres patienter. Det giver et incitament til at øge patientsikker­heden til glæde for patienterne og kan derfor også reducere samfundets udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, re-operationer og så videre,« siger hun.

Dagens Gossip