Kristian Jensen: Humanitært område går fri af besparelser

Udenrigsminister Kristian Jensen (V) skal i den kommende tid finde frem til, hvor der skal skæres yderligere 1,5 milliarder kroner i udviklingsbistand, som ryger tilbage i statskassen for at betale for det stigende antal asylansøgere.

Ministeren slår i en skriftlig kommentar til Ritzau fast, at det humanitære område går fri i denne omgang.

- Vi er i gang med at se på, hvorledes vi indpasser det i budgettet for 2016. Vi friholder det humanitære område, som fortsat bliver tilført flere penge på finansloven til at hjælpe de mange millioner flygtninge i nærområderne, skriver ministeren.

- De partnere, der vil blive berørt af den ekstraordinære situation med yderligere omprioriteringer, vil blive kontaktet hurtigst muligt, tilføjer han.

Ifølge Udenrigsministeriet dækker "det humanitære område" over nødhjælpsarbejde og akut indsats i nærområderne, som altså ikke rammes. Pengene skal findes indenfor den mere langsigtede udviklingsbistand.

Det falder på plads inden for den kommende uge, fremgår det af finansloven.

Med øremærkningen af de ekstra 1,5 milliarder kroner bliver det til næste år knap en tredjedel af ulandsbistanden, der ryger tilbage i statskassen.

Beløbet kommer oveni de 2,9 milliarder, der er skåret væk med torsdagens finanslovsaftale for 2016.

- Det stigende antal asylansøgere i Danmark giver en række ekstra udgifter til indkvartering, forplejning med videre, som for en stor dels vedkommende afholdes over udviklingsbistanden, siger Kristian Jensen.

- Det er cirka 1,5 milliarder kroner mere end forudset ved finanslovforslagets fremlæggelse i september. Siden da har udviklingen som bekendt været ganske dramatisk, tilføjer han.

Beslutningen om at skære ned på udviklingsbistanden for at finansiere det stigende antal asylansøgere får skarp kritik fra blandt andet Mellemfolkeligt Samvirke.

Men kritikken preller af på ministeren.

- Det er helt i tråd med tidligere regeringers praksis at opgøre disse udgifter som udviklingsbistand.

- Vi følger internationale regler og praksis, og både Sverige, Norge og en række andre europæiske lande anvender også finansiering via udviklingsbistanden, skriver Kristian Jensen.

/ritzau/

Dagens Gossip