Kritik af bankeansattes dobbeltrolle

Det er konklusionen i en ny rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

En ud af tre bankansatte har inden for det seneste år oplevet en interessekonflikt mellem at skulle sælge bankens produkter og give kunderne en god rådgivning. Det får Konkurrence og Forbrugerstyrelsen til at skærpe tonen og anbefale, at man ændrer de såkaldte 'god-skik' regler så bankerne fremover tydeligt forklarer forbrugerne, at der ikke er tale om generel økonomisk rådgivning, men om vejledning i forhold til de services banken selv kan tilbyde. »Informationen skal gives hver gang, banken giver anbefalinger og vejledninger til kunden«, fremgår det af rapporten.

»Det er selvfølgelig et problem, at mange bankansatte arbejder under en eller anden form for salgsincitamenter, f.eks. bonus, personlige tillæg eller slagskonkurrencer samtidig med, at de skal give kunderne den bedst mulige rådgivning i forhold til deres økonomisk situation. Det kan blive uklart for mange kunder, hvad de egentlig har med at gøre, og vi vil naturligvis se nærmere på de anbefalinger, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er kommet med,« forklarer erhvervsordfører Karina Lorentzen (SF).

En undersøgelse fra 2008 foretaget af Finansforbundet viser, at hver femte bankekspedient har personlige salgsmål, der udløser bonus eller personlige tillæg, mens halvdelen får deres personlige salgsresultater offentliggjort på arbejdspladsen. Undersøgelsen viste også, at tre ud af fire bankansatte deltager i salgskonkurrencer på arbejdet.

»Det er jo et kæmpe problem, at mange bankrådgivere går for at være uvildige og udelukkende rådgive i forhold til kundens interesser. Jeg er enig i, at det ville vær klogt at ændre reglerne og pålægge bankerne at informere forbrugerne om de ansattes dobbeltrolle, men det er ikke nok. Jeg mener man bør ændre reglerne så betegnelsen bankrådgiver kun er forbehold uvildige rådgivere,« forklarer erhvervsordfører for Enhedslisten, Frank Aaen.

 

Dagens Gossip