LA vil give økonomisk håndsrækning til børnefamilier

Sådan lyder baggrunden for et nyt skattepolitisk udspil fra Liberal Alliance, der blandt andet vil fjerne registreringsafgiften på biler og sikre boligejere mod voksende skatteregninger.

»Der kommer en række ekstraudgifter, når folk etablerer sig og får børn. Vi mener, at der skal være råd til at stifte familie, og det betyder blandt andet, at man skal have mulighed for at købe en større bil og en bolig, hvor der er plads til ungerne,« siger politisk ordfører Simon Emil Ammitzbøll (LA).

På boligområdet har Liberal Alliance især blikket rettet mod den kommunale grundskyld, som er steget, mens skattestoppet har holdt ejendomsværdiskatten i ro. I år opkræves der godt 22 milliarder kroner i grundskyld fra boligejerne, og det ventes, at opkrævningen vil stige med yderligere godt 13 milliarder frem mod 2020.

Liberal Alliance vil fastfryse grundskylden, så boligejerne få vished om deres udgifter i årene fremover.

»Det er ikke nødvendigvis det at købe et større hus, der er et problem for børnefamilierne. Det er i højere grad skattestigningerne i de kommende år. Det er helt urimeligt, at familier tvinges til at sælge deres bolig, fordi skatten stiger, så derfor vil vi give folk tryghed og garanti for, at de kan blive siddende i deres boliger,« siger Simon Emil Ammitzbøll.

Foruden en fastfrysning af grundskylden vil LA fjerne den forhøjede skat af ejendomsværdien på boliger, der koster mere end 3,04 millioner kroner.

Ifølge udspillet skal registreringsafgiften på biler helt fjernes efter tysk og svensk forbillede. Det samme skal boafgiften efter en persons død, mens det skal være muligt for ægtefæller at overføre deres bundfradrag til hinanden.

Endelig skal forældre have mulighed for at benytte deres børns personfradrag - til gengæld for en afskaffelse af børnechecken.

Liberal Alliance vil finde pengene til forslagene - ifølge partiet 37,33 milliarder kroner - ved at indføre nulvækst i den offentlige sektor, forhøje pensionsalderen til 68 år og afskaffe efterlønnen.

»Folk bliver ældre og mere raske og rørige. Vi vil hæve pensionsalderen hurtigere, end der er lagt op til, så endnu en gang er vi længere fremme end de andre partier,« siger Simon Emil Ammitzbøll.

LA fremlægger sine forslag ved fredagens sommergruppemøde på Fyn.

Dagens Gossip