Læge fuskede med dna-prøve for at undgå faderskab

Udsigten til at være far og skulle betale børnepenge var en nu 40-årig læge så meget imod, at han gjorde alle mulige krumspring for at undgå at blive udpeget som barnets far.

Det har onsdag kostet ham otte måneders fængsel i Østre Landsret.

Sagen går tilbage til 2010, da barnet bliver født. Moren mener, at lægen er barnets far, men han vil ikke vedkende sig faderskabet.

Derfor ender sagen ved Retten på Frederiksberg, der blandt andet forlanger en dna-prøve fra lægen.

Men flere gange melder han sig syg til prøvetagningen på Retsgenetisk Afdeling, og får en bekendt, der også er læge, til at lave en lægeerklæring om, at han er for syg til at møde op.

På grund af lægens sygdom giver retten ham lov til at få udtaget dna-prøven hos sin egen læge. Derefter får han en kollega til at udtage dna-prøven og udfylde den medfølgende erklæring.

Prøven viser, at lægen ikke er far til barnet. Den stammer dog ikke fra ham, men fra en ukendt person.

Faderskabssagen bliver derefter indbragt for Østre Landsret, der forlanger en ny dna-prøve. Den nye prøve afslører, at lægen rent faktisk er far til barnet.

De tre læger bliver sigtet og siden tiltalt for bedrageri og medvirken til bedrageri, og for et år siden afgør Retten i Lyngby sagen.

Her bliver de to andre læger frifundet, da retten ikke finder det bevist, at "de pågældende havde haft forsæt til at medvirke til bedrageri eller i øvrigt til at begå forbrydelse i offentlig tjeneste eller vedrørende bevismidler".

Faren til barnet bliver idømt otte måneders fængsel for blandt andet bedrageri. Han vælger at anke dommen til landsretten, som altså nu et år senere har stadfæster den.

/ritzau/

Dagens Gossip