Lægeforeningen advarer mod billigere cigaretter

»Børn og unge i særdeleshed tager ikke bilen med jydekrongen for at køre til grænsen og handle cigaretter. Det samme kan man sige om mange lavindkomstgrupper, og generelt bliver de fleste cigaretter altså købt i ens nærområde og ikke ved grænsen,« siger Jette Dam-Hansen til Berlingske Nyhedsbureau.

»Det er veldokumenteret, at højere priser på tobak betyder, at færre ryger, og prisen for en pakke cigaretter betyder især noget for de unge. Derfor frygter vi, at en sænkelse af cigaretafgifterne kan give flere rygere,« tilføjer hun.

Et forslag fra Liberal Alliance bunder i, at regeringens embedsmænd vurderer, at en afgiftslettelse på 1,50 kroner per cigaretpakke med 20 cigaretter kan give et merprovenu til staten på 175 millioner kroner. Tiltaget vil koste en halv milliard kroner i afgifter, men på grund af et forventet fald i cigaretkøb ved den dansk-tyske grænse og en stigning i de danske butikker, vil det i sidste ende give en økonomisk gevinst.

De fleste læger er imidlertid imod sådan et forslag. Jette Dam-Hansen henviser til en rundspørge om ulighed i sundhed foretaget af Lægeforeningen, hvor knap 1.100 læger har deltaget. Den viser, at to tredjedele mener, at tobaksforbruget skal begrænses ved hjælp af højere afgifter og andre initiativer, som begrænser borgernes adgang til tobak. Det handler især om »den sociale slagside« ved rygning, og den vil blive mere udtalt med billigere cigaretter.

»Den sociale slagside blandt rygere er udtalt og trods mange års oplysningskampagner om de skadelige effekter, er det lægers erfaring, at det ikke er nok. De har en forventning om, at politikerne tager deres ansvar alvorligt og får vendt udviklingen,« siger Jette Dam-Hansen.

Der dør hvert år cirka 14. 000 danskere som følge af rygning ifølge Lægeforeningen.

Dagens Gossip