Lægekonflikt går uden om børn og gravide

Det fremgår af et brev til Praktiserende Lægers Organisation (PLO) fra Sundhedsstyrelsen, der slår fast, at aftalen om de såkaldte profylakse-undersøgelser ikke er en del af lægernes overenskomst, men en selvstændig aftale med regionerne.

»Sundhedsstyrelsen forventer derfor, at de praktiserende læger fortsat varetager svangre- og børneundersøgelser samt vaccinationer,« fremgår det af brevet.

Profylakse-undersøgelser dækker over helbredstjek og vejledning til gravide.

Tvivlen om, hvad lægerne konkret skal udføre af opgaver under en konflikt, er opstået, fordi PLO barsler med at aflevere de såkaldte ydernumre, der godkender lægepraksisser som leverandør af ydelser til det offentlige.

Udover undersøgelsen af gravide vil lægerne ifølge Sundhedsstyrelsens brev også stadig udstede helbredsattester til personer, der tager kørekort, ligesom lægerne også skal kunne give lægeattester i forbindelse med sygemeldinger.

På lørdag beslutter landets praktiserende læger, om de vil optrappe konflikten med regionerne og aflevere deres ydernumre.

Dagens Gossip