Lægekonflikt spøger efter sammenbrud

»Det eneste, vi har mødt, er en liste med krav. Der har intet rum været for at forhandle,« siger formanden for de praktiserende lægers organisationer, Henrik Dibbern, efter et sidste forsøg på at nå en aftale med regionerne om lægernes kontraktvilkår blev gjort tirsdag.

Regionerne og de praktiserende læger er uenige omkring en række punkter, der skal effektivisere sundhedssystemet og gøre kontrollen med de praktiserende læger større. Som betingelse for en ny aftale har regionerne krævet, at de får bedre mulighed for at styre de 2,3 millioner kroner, som hver praktiserende læge ifølge regionerne får i gennemsnit om året.

»Vi har oplevet, at lægerne ikke vil spille med på den bane, der skal sikre effektiviseringer og læger til hele landet,« siger Jens Stenbæk, chefforhandler for regionerne og påpeger, at der er nogle særlige udfordringer, som regionerne gerne vil have adresseret med hjælp fra lægerne - eksempelvis lægemanglen i nogle egne af landet.

Siden november 2012 har forhandlingerne været grundstødt. Regionernes Lønnings - og Takstnævn, der består af repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, regionerne, Sundhedsministeriet og Finansministeriet ventes at opsige aftalen. Ifølge Berlingske Nyhedsbureaus informationer vil det kunne ske fredag efter en votering i nævnet. Danskerne er sikret gratis lægebesøg indtil september i år, hvor den nuværende aftales opsigelsesperiode udløber.

Sker det kan det meget vel betyde, at danskerne vil møde lukkede døre hos deres egen læge i efteråret, vurderer lægernes formand, Henrik Dibbern.

»Du kan sammenligne det med en håndværker, der får at vide: Vi sætter prisen, og du skal udføre arbejdet. Det eneste, vi kan gøre i en sådan situation, er at lukke,« siger han med henvisning til, at aftalen mellem regionerne og lægerne ikke er en overenskomst.

Derfor gælder der ingen konfliktregler som på arbejdsmarkedet med strejker og lockouter. Muligheden er derfor at lukke lægepraksisserne i et eller andet omfang. En mulighed, som Henrik Dibbern bekræfter over for Berlingske Nyhedsbureau, bliver overvejet »meget seriøst«. Konkret har foreningen allerede udsendt et brev til sine 2.000 medlemmer, der redegør for situationen og forklarer, at lukninger kan blive anbefalet.

»Det her er en meget alvorlig situation, hvor vi på ingen måder er blevet mødt med indrømmelser. Derfor kan det blive nødvendigt,« siger Henrik Dibbern.

Regeringen kan vælge at gribe ind i konflikten lige så snart, der ligger en opsigelse fra regionerne. Den almindelige procedurer er, at sundhedsministeren kommer med en bekendtgørelse, der fastlægger nogle takster, der gælder, indtil en aftale er indgået.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Astrid Krag (SF).

Dagens Gossip