Læger: Arbejdspres koster på kvaliteten

Det mener foreningen Yngre Læger, der repræsenterer 11.000 læger på sygehusene.

»Kvaliteten lider, fordi tempoet er skruet så højt op. Vi er højeffektive, men vi har glemt at fokusere på, at kvaliteten også skal følge med,« siger formand for Yngre Læger, Lisbeth Lintz.

Foreningen skal på et repræsentantskabsmøde på torsdag tage stilling til et oplæg, der udstikker retningslinjer for, hvordan det gode patientforløb ser ud. Det handler blandt andet om at sikre et sammenhængende forløb, hvor patienterne ikke bliver »glemt« ved overgange fra den ene afdeling til den anden.

»Situationen er ofte den, at der ikke er ordentlig tid til at have en ordentlig kommunikation med patienter og pårørende,« siger Lisbeth Lintz.

Spørgsmål: Men danskerne erklærer sig generelt godt tilfredse med sundhedssystemet i tilfredshedsundersøgelser?

»Patienterne er tilfredse, fordi de kan se, at lægerne styrter rundt og gør det så godt, de kan. Men det ændrer bare ikke ved, at vi kan gøre det langt bedre,« siger Lisbeth Lintz.

Spørgsmål: Handler det om, at lægerne skal udføre færre behandlinger?

»Hvis man sætter kvaliteten først og laver et sammenhængende patientforløb, er det ikke nødvendigvis noget, der koster flere ressourcer eller lavere effektivitet. Tværtimod kan det faktisk øge effektiviteten, hvis man skruer et forløb sammen, hvor man gør det rigtige fra starten,« siger Lisbeth Lintz.

Sygehusejerne - de danske regioner - er enige med Yngre Læger i behovet for at sætte kvalitet på dagsordenen.

»Vi er helt enige i, at vi skal have forstærket fokus på kvaliteten, men det må ikke blive på bekostning af antallet af behandlede patienter. Vi skal ikke skære ned på antallet af behandlingsforløb inden for eksempelvis kræft og hjertesygdomme. Men vi skal hele tiden blive bedre til at gøre det bedre første gang, så patienterne ikke bliver genindlagt,« siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen (S).

Han vil også gerne komme lægerne i møde ved at sørge for at luge ud i unødvendigt bureaukrati.

»Vi samler organisationerne på sundhedsområdet sammen med sundhedsministeren i slutningen af måneden, og her vil vi sætte fokus på unødige registreringer og arbejdsrutiner, der gøres, »fordi man plejer«, men måske ikke er nødvendige,« siger Bent Hansen.

Dagens Gossip