Læger roser planer om øget IT i sundhedsvæsenet

»Læger er ved at miste tålmodigheden med IT-systemer, der ikke fungerer, og som tager kostbar tid fra behandlingen af patienterne. Derfor er den nye IT-strategi det kærkomne skridt i den rigtige retning, som Lægeforeningen længe har efterlyst,« siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen, og hæfter sig ved, at parterne bag strategien sætter et meget klart mål for sundheds-IT.

Han peger på, at strategien indeholder en række konkrete og gode initiativer, herunder en oplistning af håndfaste mål for IT-systemernes kunnen og større tilgængelighed til nationale, kliniske retningslinjer for både hospitaler og i kommuner samt en større udbredelse af Det Fælles Medicinkort.

»Jeg håber, at den nye strategi kan sikre hurtige IT-løsninger, som giver et aktuelt og hurtigt overblik over de nødvendige informationer, som kan tale sammen på tværs af regioner og mellem sygehuse og egen læge, og som også kan give læger og andre sundhedsprofessionelle feedback på den kvalitet, vi leverer,« siger Mads Koch Hansen.

Han glæder sig over initiativerne, men understreger, at man ikke må undervurdere behovet for løbende investeringer i sundheds-IT.

»Vi forventer, at der er de nødvendige økonomiske rammer til at gøre visionerne til virkelighed«, siger Mads Koch Hansen.

Foruden kommunernes og regionernes egen finansiering skyder regeringen 80 millioner kroner i digitaliseringsstrategien.

Dagens Gossip