Læger savner penge til psykiatri

»Der er så mange forventninger til den kommende psykiatriplan, som også regeringen selv har fremhævet. Men det beløb, som er i spil, rækker langt fra til at gennemføre de nødvendige forandringer for de psykiatriske patienter,« siger formanden for Lægeforeningen, Mads Koch Hansen, i en skriftlig kommentar.

I den nye finanslov er psykiatrien blevet placeret i satspuljen for 2014 sammen med blandt andet ungdomskriminalitet, handlingsplan for handicapområdet og udsatte voksne. Puljen råder i alt over 344 millioner kroner.

Endvidere lægger finansloven vægt på, at der er indgået en aftale med regionerne, der sikrer et »økonomisk grundlag for en fortsat udvikling af sundhedsområdet«, og at den aftale altså »tager et væsentligt skridt mod at ligestille psykiatrien med det øvrige sundhedsvæsen«.

Ifølge Mads Koch Hansen spilder regeringen en gylden mulighed for at skabe forbedringer.

»Regeringen har en historisk chance for at finde løsninger på psykiatriens store problemer. Skåltalerne om, hvor vigtigt det er at styrke psykiatrien, skal afløses af konkret handling. Derfor opfordrer vi hele Folketinget til at prioritere en meget sårbar gruppe nu,« siger Lægeforeningens formand.

Foreningen peger desuden på, at der lige nu mangler 1.200 fuldtidsstillinger i psykiatrien, alene til behandling af voksne med skizofreni.

Dagens Gossip