Lægerne raser over udemokratisk regeringsplan

»Jeg er mere end overrasket og mangler at finde det ord, der kan dække det. Det fratager mig min tillid til det politiske system, som værende til at forhandle med,« siger lægeformanden til DR Nyheder.

DR Nyheder har fået aktindsigt i et dokument, som beskriver hvordan regeringen i yderste konsekvens vil fratage PLO retten til at indgå aftaler med regionerne på vegne af de praktiserende læger, sådan som det ellers hidtil har været kutyme.

Lægeformanden kalder hele forhandlingsforløbet med regionerne og det efterfølgende lovforslag fra regeringen forrykt.

» Jeg må sige, når jeg ligger det her dokument oven i det, at der er ført skinforhandlinger med os, og at man har valgt at opsige vores aftale samme dag, som sundhedsministeren kommer ud og bekendtgør. at hun vil lave en lov, som skal styre os, så synes jeg efterhånden, vi kommer uden for rammerne af, hvad jeg mener, der kan rummes i et civilt demokratisk samfund,« siger Henrik Dibbern.

Han mener, at lægerne hele tiden har været villige til at forhandle med regionerne og imødekomme nogle af regionernes krav, men at regionerne under hele forløbet har haft en anden dagsorden, som går ud på at tvinge de praktiserende læger til at gå med til alle krav via et lovindgreb.

Det næste skridt for lægerne er derfor at aflevere deres ydernumre.

» Det er heldigvis sådan, at vi har været rundt i landet for at sikre stor opbakning til, at det er nødvendigt at træde udenfor et system, som vi også af denne grund ikke har tillid til. Så vores næste skridt bliver, at vi afsiger os vores såkaldte ydernumre, vores licens, og så bliver vi liberalt erhvervsdrivende og fortsætter med at hjælpe vores patienter, som vi altid har gjort det, men uden en aftale med det offentlige,« siger Henrik Dibbern.

Dagens Gossip