Læk i flere 200 liters tønder med kemikalier hos Nord i Nyborg

Det trækker ud med kemikalieuheldet på Nord, det tidligere Kommunekemi i Nyborg.

Uheldet skete i aftes ved 21-tiden i en lagerhal, hvor der opmagasineres mange tønder med kemiske væsker. En eller flere 200 liters ståltønder er gået læk.

Der er blandt andet tale om væsker indeholdende hypochloritopløsning, thionylchlorid og en svag blanding af uorganisk cyanid.

Der er i forbindelse med udslippet i lagerhallen ikke været fare for menneskeliv og ingen personer er kommet til skade.

Det udsivende kemiske affald afgiver dampe og lugtgener omkring virksomheden. Dampene driver ikke ind over beboelsesområder i Nyborg.

Beredskabet er på stedet, og der er kontrol med situationen. Beredskabets arbejde vanskeliggøres ved, at lagerhallen skal tømmes for tønder, inden det kemiske affald kan opsuges.

Beredskabet forventer at være færdig med oprydningen klokken 7.

Fyns Politi opfordrer borgere til at søge læge, hvis man får følgende symptomer: Svie i næse, mund og svælg – nysen – hoste – tåreflåd – åndedrætsbesvær og smerte i luftvejene.

Dagens Gossip