Lærere og KL mister folkelig opbakning

Ugebrevet A4 har, siden lockouten blev indledt, dagligt bedt danskerne tage stilling til, om lærerne eller KL bør få flest krav indfriet i tilfælde af et regeringsindgreb. Men efter næsten tre ugers konflikt er danskerne hastigt ved at vende ryggen til begge parter.

Arbejdsmarkedsforsker og professor Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet forklarer den dalende opbakning til lærerne og KL med, at forældre og danskerne generelt er ved at være trætte af konflikten.

»Jeg tror, der blandt danskerne er en tiltagende træthed over at høre begge parter køre i samme rille med de samme budskaber gang på gang. I den situation mister man sympati for begge parters synspunkter,« siger Flemming Ibsen til Ugebrevet A4.

Tusindvis af lærere har ellers dagligt forsøgt at vinde danskernes sympati i konflikten, og lærernes fagforening har fyret millioner af kroner af på annoncer med det samme formål.

Målingen viser da også, at lærernes bestræbelser undervejs har virket. Mens 18 procent af danskerne i begyndelsen af konflikten mente, at et kommende indgreb primært skulle imødekomme lærernes krav, er støtten til lærerne gradvist steget. Og flere dage i løbet af konflikten har støtten været på mere end 20 procent.

Men siden weekenden, hvor Anders Bondo Christensen udtalte, at det bør være lærerne og ikke skolelederne, der skal bestemme, er opbakningen faldet, og i dag mener kun 15 procent af danskerne, at et regeringsindgreb skal være til størst fordel for lærerne. Til sammenligning har KL i dag opbakning fra 20 procent af danskerne.

Nedgangen i den folkelige medvind får dog på ingen måde lærerforeningen til at lægge kursen om, oplyser formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

»KL har forsøgt gennem sine annoncer at tegne et billede af, at lærerne er gamle og ikke laver noget, og det har måske på en eller anden måde haft en virkning på danskerne. Samtidig tror mange nok, at konflikten er lige så meget vores - altså lærernes - som det er KLs. Det på trods af, at det udelukkende er KL, der har ønsket konflikten,« siger han til Ugebrevet A4.

Dagens Gossip