Lærere: Svage elever går tabt ved fjernundervisning

Fjernundervisning i fag som matematik risikerer at bringe undervisningen i folkeskolen tilbage til gamle dages tavleundervisning, der foregår fra katederet og ned mod de bænkede elever.

Det siger Jens Peter Christensen, landsformand i Danmarks Matematiklærerforening.

- Og alt det her strider jo direkte med intentionerne i folkeskolereformen, hvor vi skulle have en anderledes og mere spændende undervisning.

- Det kan jeg ikke se, at det her kan blive, siger han til Ritzau.

Jens Peter Christensen mener, at børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørbys planer om at forsøge sig med fjernundervisning i de egne af Danmark, hvor der mangler specialiserede lærere, vil gøre det svært at differentiere undervisningen og forringe mulighederne for at tilbyde børnene en mere praktisk og forståelig undervisning.

Han tager selv sine elever med ud i skolegården og omsætter her teoretiske emner som statistik eller geometri til praksis. Det kan man ikke gøre på samme måde ved en computer.

- Hvis du skal arbejde med geometri, kan du arbejde med det traditionelt ved hjælp af en passer og lineal og lave praktiske øvelser på bordet.

- Men du kan også gøre det stort. Så i stedet for en lille lineal på 20 cm, går du ud i en stor sandkasse og tager en pind, der er en meter lang, som du kan bruge som lineal. Og så har du to søm og en snor, som du bruger som passer.

- Det giver bare en anden undervisning, siger han.

Også i de mindre klasser lærer børnene om matematiske begreber ved hjælp af fysiske aktiviteter og lege, fortæller han.

- Det bliver rigtig, rigtig svært at få på plads, hvis ikke man er fysisk til stede som lærer.

Jens Peter Christensen mener, at især de svageste elever risikerer at lide under den nye undervisningsform.

- Hvis du laver fjernundervisning, skal eleven selv vise en vis form for fremdrift. Den har mange svage elever ikke.

- De skal have en hånd i ryggen i undervisningssituationen og støttes og roses og rådgives undervejs.

Han anerkender, at der behov for at løse udfordringen med lærermangel, men peger på, at en styrkelse af de faglige miljøer kan være med til at trække lærerkræfter til yderområderne.

/ritzau/

Dagens Gossip