Lærere vil udvikle elever med højt selvværd

»Vores mål er at udvikle nogle redskaber, der kan sikre, at alle elever går ud af folkeskolen med følelsen af, at de dur - at de er gode nok. Noget af det værste, en lærer kan opleve, er et barn, der mistrives og har et lavt selvværd. Med kampagnen vil vi udvikle nogle redskaber, der kan hjælpe lærerne til at støtte det enkelte barn,« siger næstformand i Danmarks Lærerforening Dorte Lange.

Projektet skal sikre, at børn skal »forlade folkeskolen som livsduelige og handlekraftige mennesker med tillid til og viden om egne muligheder«, som det formuleres i en beslutning fra Danmarks Lærerforenings kongres.

»Det skal ikke bare munde ud i en pjece til lærerne. Vi vil gennemføre nogle forløb og nogle kurser på skolerne, der kan understøtte lærerne i at hjælpe eleverne til et bedre selvværd,« siger Dorte Lange.

Målet med projektet er at ruste eleverne til at kunne klare sig godt gennem livet.

»Hvis man har lavt selvværd, kan det være svært at få en uddannelse, et job og i det hele taget svært at begå sig,« siger Dorte Lange.

Spørgsmål: Det lyder indlysende, at der arbejdes med elevernes selvværd. Er det ikke allerede noget, der sker ude på skolerne?

»Lærerne arbejder med det allerede, og der er også fokus på trivsel i folkeskolereformen. Men nogle gange kan vi konstatere, at det er svært at bakke alle elever op. Det vil vi prøve at gøre noget ved gennem fokus på den viden, der er tilgængelig på området og så bringe det ud til lærerne og ind i den konkrete hverdag,« svarer Dorte Lange.

Hos forældreorganisationen Skole og Forældre er man positiv over for tiltaget.

»Undersøgelser viser, at vi har mange unge med dårligt selvværd, og det kan hænge sammen med stort præstationspres fra skole, kammerater og fra det enkelte barn selv. Jeg tror, vi kan komme langt ved, at både skole og forældre husker at have fokus på det, som børnene er gode til. Vi er så gode til at finde fejl. Vi skal huske at rose hinanden og sige »det og det er du god til«. Hvis vi kan få ændret den kultur, synes jeg, at det lyder som en positiv kampagne,« siger Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre.

Danmarks Lærerforening vil nu indkalde forskere og eksperter, der kan bistå foreningen med at udvikle kampagnen.

Dagens Gossip