Lærerformand frygter for kvaliteten i folkeskolen

Han er bekymret over, at landets folkeskoleelever fremover skal have flere timer, uden at der følger flere penge med til den øgede undervisning.

»De politiske partier bag aftalen har høje ambitioner med reformen. Det paradoksale er, at der ikke følger penge med til det øgede timetal - og at der de sidste ti år er sparet 12 procent per elev i normalundervisningen. Man kan ikke skrue op for antallet af undervisningstimer med de samme ressourcer, uden at det vil gå ud over kvaliteten. Hvis de skal realiseres kræver det en milliardinvestering. Regeringen har et ansvar for at sikre kommunerne mulighed for at løfte den opgave,« siger han i en pressemeddelelse.

Som en del af den nye aftale skal de mindste elever fra børnehaveklasse til 3. klasse i gennemsnit gå i skole 30 timer om ugen, mens mellemskoleeleverne fra 4.-6. klassetrin skal have 33 timer. Endelig får de ældste elever fra 7.-9. klasse 35 timer på skemaet. Samtidig skrues der op for antallet af dansk- og matematiktimer fra 4. klasse, ligesom der kommer øget fokus på undervisningen i fremmedsprog. Det indebærer blandt andet engelskundervisning allerede fra 1. klasse.

Men skolens største problem er ikke, at der er for få timer, men at der er nogen elever, der aldrig bliver ordentligt inkluderet i undervisningen, mener Anders Bondo Christensen.

»I forhold til regeringens oprindelige udspil er det positivt, at de såkaldte aktivitetstimer har fået et fagligt indhold, og at der ikke skelnes mellem undervisningstimer og andre timer. Skolen er et lærested ikke et værested, og skolens kerneopgave er undervisning. Men det er bemærkelsesværdigt, at forligsteksten ikke med et ord indeholder nye initiativer i forhold til folkeskolens største udfordringer; inklusionsopgaven og styrkelse af de tosprogedes resultater,« siger han.

Aftalen er indgået mellem regeringspartierne, Venstre og Dansk Folkeparti. De Konservative, der er en del af forligskredsen, har varslet, at de ikke vil bakke op, og derfor kan en stor del af de nye tiltag først træde i kraft efter et valg. Men det giver blot politikerne ekstra god tid til at gennemtænke, hvordan ambitionerne kan føres ud i livet, mener Anders Bondo Christensen,

»Det er måske meget godt, for så har ministeriet og partierne bedre tid til at hente mere inspiration til implementeringen fra den pædagogiske forskning,« siger lærerformanden.

Dagens Gossip