Lærerne i Kolding skal undervise mere

Aftalen skal gælde fra det kommende skoleår, og den betyder, at der både bliver plads til et forøget antal katedertimer i kommunens skoler, samt en forøget pulje til lærernes kompetenceudvikling.

Aftalen, der er forhandlet mellem Kolding Lærerkreds og kommunens Børne- og Uddannelsesforvaltning, giver et årligt provenu på 1,5 millioner kroner.

Provenuet fremkommer ved, at lærerne har accepteret at få beskåret en brøkdel af deres forberedelsestid, mod, at det sparede beløb anvendes til at støtte skolernes inklusionsarbejde, og forbedre lærernes muligheder for kompetenceudvikling, i blandt andet brug af IT, i undervisningen.

Begge disse tiltag, falder fuldstændig i tråd med Uddannelsesudvalgets visioner for skoleområdet.

Udvalget har nemlig tidligere vedtaget en inklusionspolitik, som netop har til formål at sikre, at så mange børn som muligt fastholdes i den almene undervisning, frem for at de skal modtage specialundervisning uden for deres normale klasse.

Og udvalget har ligeledes tidligere vedtaget en digital strategi, som skal fremme den pædagogiske anvendelse af IT i undervisningen i kommunens skoler.

Det er da også en glad og tilfreds formand for Uddannelsesudvalget, Oluf Lykke Nielsen, der sammen med det øvrige udvalg har godkendt aftalen.

- Det er meget glædeligt og tilfredsstillende for os som politikere, når vi som i dette tilfælde kan se, at såvel lærere som ledelse medvirker positivt i bestræbelserne på at nå de politiske mål, vi sætter os i udvalget, siger Oluf Lykke Nielsen, og fortsætter:

- Såvel Kolding Lærerkreds som ledelsen på forvaltningen fortjener derfor stor ros for denne aftale, der er et stort skridt i den retning, vi i udvalget ønsker, at skoleområdet i vores kommune skal bevæge sig, siger Oluf Lykke Nielsen.

Også kommunens børne- og uddannelsesdirektør Ib Hansen er meget tilfreds med aftalen.

- Det er godt at konstatere, at vi i et lokalt samarbejde kan finde afbalancerede løsninger, når det gælder de forskellige elementer i lærernes arbejdstid. Når eleverne skal opnå størst mulig læring er der en række faktorer, der skal være opfyldt. Lærerne skal være velforberedte og skal derfor have tid til at forberede sig, siger Ib Hansen og fortsætter:

- Lærerne skal være fagligt opdaterede, og der skal derfor være afsat tid til efteruddannelse og kompetenceudvikling. Og endelig skal lærerne have mulighed for at tilgodese den enkelte elevs behov, derfor er det vigtigt, at der er mulighed for at have flere voksne i klasserne, slutter Ib Hansen.

Dagens Gossip