Læserbrev: Ældrerådsvalget

Læserbrev af Molle Lykke Nielsen, kandidat til Ældrerådet, Mosegyde 11, Hejls.

At opstille til valg til ældrerådet, er nyt for mig. Men en stemme på mig er en garanti for, at jeg vil arbejde i ældrerådet med fokus på, at råde og vejlede de politiske udvalg, der arbejder med og for den ældre generation.

Her skal tænkes bredt. Det være sig omkring brugen og indførelse af moderne teknologiske hjælpemidler, der kan være til gavn for borgere i kommunen. Men ingen moderne hjælpemidler for teknologiens skyld, kun for borgernes ve og vel.

Så vil jeg arbejde meget omkring tilgængelighed i alle henseender. Fortove, gangstier og ramper skal bringes i orden, til gavn for rollator og kørestolsbrugere.

Ældrerådet i Kolding Kommune har haft stor indflydelse i Kolding Kommune i denne valgperiode og den må under ingen omstændigheder blive mindre i næste periode. Det vil jeg være garant for.

Dagens Gossip