Læserbrev: En folkeskole med plads til alle

Læserbrev af Rasmus Lund-Sørensen, byrådskandidat for De Radikale, Hvidtjørnevej 2, 2 tv., 6000 Kolding.

Der er kommet større fokus på inklusion af elever i folkeskolen, og den seneste politiske melding lyder på, at det er kommunernes ansvar at sørge for at planlægge undervisningen, så alle bliver tilgodeset. Det er jeg enig i. Kolding Kommune skal skabe rammerne, men det er også deres ansvar at føre den meget følsomme inklusionsdebat ud i livet. Alle børn skal være en del af fællesskabet.

Alt for mange børn er i årevis blevet skilt fra deres kammerater og sendt i specielle klasser eller skoler. Jeg byder den inkluderende folkeskole velkommen, men har også fokus på, at inklusion ikke bare skal fungere som en blåstempling af besparelser på børnenes bekostning.

Der er brug for flere ressourcer og en helt ny måde at tænke folkeskole på, hvis man skal blande børn med og uden særlige behov. Skolerne skal se fysisk anerledes ud, tilgængeligheden skal gennemgås og skoledagen skal organiseres mere fleksibelt, så den understøtter forskellige læringsmåder.

Jeg ser gerne, at man, så vidt muligt, udvisker grænserne mellem ’normalelev’ og ’specialelev’, så undervisningen kan foregå i samme klasselokale, men med flere lærere.

Midt i denne inklusionssnak er det også værd at huske, at nogle børn er så ressourcekrævende, at det ikke giver mening, at de er en del af den ordinære undervisning.

Derfor vil jeg arbejde på, at der fortsat er specialtilbud til dem, der har behovet. Og at de tilbud kører på en måde, så de pågældende elever ikke bliver udskilt, men fortsat kan tage del i skolens fællesskab, selvom deres undervisning har andre rammer.

 

Dagens Gossip