Læserbrev: En kommune med beskæftigelse for unge og gamle

Læserbrev af Bo Vesterlund, byrådskandidat (SF), Rosenholm 18, 6000 Kolding.

Med en arbejdsløshed på 5 – 6 % i de sidste 3 – 4 år må beskæftigelsen sættes i centrum – også i Kolding Kommune.

Med den afkortde dagpengeperiode er behovet for aktivering – hvor man genoptjener dagpengeretten – større. Også behovet for aktivering af borgere der aldrig har haft dagpengeret er stort.

Når de to lystbådehavne samles ved Skamlingvejen, hvor den eksisterende marina skal ombygges i 2017, har vi mulighed for at etablere aktiveringsjobs som de jobs der blev skabt da eksportstaldene blev flyttet og genopført da marinaen blev bygget. Også i forbindelse med renovering af legeparken i Byparken eller vedligeholdelse af strandarealer kan der laves aktiveringsjobs.

Kommunen må gå forrest m. h. t. at skabe seniorjobs, f. eks. når landsbypedeljobs skal besættes. Herved kan ældre, der vil/kan arbejde, fastholdes i jobs, evnt. på nedsat tid.

Aktiveringsjobs/seniorjobs skal dog ikke hindre almindelige faste jobs i f. eks. legeparken, i frasorteringen i deponeret affald af brugsting, der kan sælges i genbrugsbutikkerne eller i jobs i anden socialøkonomisk virksomhed.

Den nye institution Revanche synes jeg er et godt løft til de der er gledet ud af arbejdsmarkedet, og som har brug for det netværk og den mentorordning som Revanche tilbyder.

Kolding Kommune skal have en fair arbejdsmarkedspolitik m. h. t. køn, alder, handicap og etnicitet – og det skal fremgå af kommunens udliciteringsmateriale at entrepenører skal sørge for lærepladser til unge og aktiveringsjobs.

Dagens Gossip