Læserbrev: Et skoleeksempel på et uskønt forløb

Læserbrev af Hans Holmer, næstformand i SF Kolding, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

SF stemte imod høringsmaterialets udformning i forbindelse med lukningen af folkeskolen Dronning Dorothea, da vi i SF synes det hvilede på et mangelfuldt grundlag i forhold til konsekvenserne for integrationsindsatsen ved en lukning af skolen.

Der var ikke taget stilling til hvad en ændret elevsammensætning ville betyde i forhold til forældres tilvalg og fravalg af Munkevængets skole.

Nogle politikere var meget hurtige til at melde ud at Dronning Dorothea Skolen for alt i verdenen skulle lukkes- men svarene på hvordan vi efterfølgende løste de udfordringer som en skolelukning ville medfører blæste i vinden.

Jeg håber at udvalgene i det nye byråd fremover får indført nogle af de omtalte designprocesser, hvor det bliver en naturlig del af processen at involverede de berørte parter fra start. Det ville i dette tilfælde have været naturligt at inddrage Dronning Dorothea Skolens forældrekreds og lytte til hvad deres foretrukne løsning ville være ved en skolenedlæggelse.

Jeg kunne ønske at det bliver en naturlig del af en fremtidig proces, at løsningsmuligheder skitseres inden høringsperioden er omme. Dermed ville byrådet undgå de bekymringer der har været hos de berørte parter- både for de elever der skal flyttes men også for de skoler der skal modtage nye elever.

Resultatet af løsningen på skolelukningen er heldigvis blevet godt, men forløbet har været uskønt- særligt for dem, som uforskyldt har været bragt i en situation, som har været præget af uvished for deres fremtid.

Dagens Gossip