Læserbrev: Faldende SFO takst

Skolereformen betyder at åbningstiden i SFO indskrænkes med 17.5 %. Taksten bliver derfor nedsat med 17,5 %. Men billigst betyder ikke bedst, hvis konsekvensen er fyrede medarbejdere.

I den kommende tid gør lovgiverne, kommunerne, skolerne, de faglige organisationer og ansatte sig klar til at håndtere fremtidens udfordringer.

Hvordan kan Kolding kommune gøre sig parat til at implementere den nye lovgivning, hvor fagligheden er i centrum til optimal gavn for børnene?

Lærere og pædagoger skal i samarbejde udfordre og understøtte det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. Den pædagogiske opgave i børnenes fritid - og i skolen i øvrigt - skal SFO'erne definere på ny. Nu er det hele barnets trivsel, læring og udvikling, der skal vægtes og beskrives.

Det særlige fokus på det kreative, sociale, alsidige personlige samt på krop og bevægelse skal fastholdes. Derfor skal der afsættes ekstra midler.

Dagens Gossip