Læserbrev: Flyt til Sønderborg, Niels Ove Andersen

Læserbrev af Hans Erik Adsbøl, medlem af byrådet Kolding for DF, Lucernehaven 20, Vonsild, 6000 Kolding.

Niels Ove Andersen (NOA) har i et læserbrev i Dagens.dk en overskrift der igen taler negativ om vores by Kolding, jeg citerer ”Kolding sker der ikke meget - set i forhold til Sønderborg”

Jeg mener ikke, at have set/læst en positiv omtale, om den by, NOA, opholder sig i.

Hvis der hele tiden tales ned om sin egen by, til fordel f.eks. Sønderborg, hvor NOA referer til, det er da dejligt for Sønderborg, at du syntes det hele fungerer bedre, end Kolding. Men så syntes jeg da, at NOA hurtigst muligt skulle pakke sin kuffert, og flytte til Sønderborg.

Det samlede byråd i Kolding, arbejder intenst for, at forny Kolding. Men hvis vi alle går og taler skidt om vores Kolding, ja så bliver det skidt. Jeg siger ikke, at vi ikke kan gøre det bedre, selvfølgelig kan vi det, og det agter vi også at leve op til.

Men de partier du er medlem af, har jo regeringsmagten, og de sender jo ingen yderligere økonomiske midler til kommunerne, tvært i mod.

Vi har store udfordringer i Kolding Kommune, specielt på ældreområdet, hvor hospitalerne udskriver så hurtig som aldrig er set før, og det belaster kommunerne økonomi voldsomt i hjemmesygeplejen, for regionerne, som har ansvaret på dette område, sender jo heller ingen penge med.

Den ny skolereform, står vi også og mangler 5 millioner kroner. Men vi har ikke fået tilført midler, så de 5 millioner skal jo så findes et andet sted.

Så jeg syntes du skal flytte til Sønderborg, i stedet for at gå rundt og have det skidt med Kolding.

Dagens Gossip