Læserbrev: Fokus på de ældres ernæring, og livskvaliteten skal styrkes

En målrettet ernæringsindsats vil give ældre større livskvalitet og mindske dødeligheden. Flere eksperter og centrale sundhedsmyndigheder har opfordret landets kommuner til at sikre, at der sættes fokus på ernæringen. Mange kommuner mangler en helhedsorienteret ernæringsindsats for ældre borgere.

Det er selvfølgelig noget vi byrådspolitikere skal være opmærksomme på, så derfor har jeg også fået sat ernæringsindsatsen til ældre på dagsordnen i seniorudvalget.

En rundspørge har vist at 40 procent af landets kommuner ikke screener ældre for underernæring, selv om gruppen ifølge undersøgelser er i betydelig risiko for netop at blive underernærede. I Kolding har vi prøvet med spise venner til ældre, og der er ingen tvivl om, at det er et område jeg vil have fokus på.

Min bekymring er også, at der vil komme flere underernærede ældre i takt med indførelse af velfærdsteknologien, hvis man ikke tænker forebyggelsen ind.

Mange hjemmehjælpere er rigtigt gode til at se helhedsbilledet hos borgeren og kan iværksætte forebyggende initiativer, før det ender med indlæggelse, evt. pga. væskemangel, urinsvejsinfektion, underernæring. m.m.

I min optik skal borgerne selv have lov til at bestemme, om de ønsker velfærdsteknologien, robotstøvsugeren m.m. erstattet med hjemmehjælperen.

Jeg er dog bekymret i forhold til forebyggelsen, for når hjemmehjælperen kommer i et hjem, kommer hjemmehjælperen ikke kun for at støvsuge, men lægger også mærke til, om borgeren har det godt.

Dagens Gossip