Læserbrev: Fuldt stop for systematisk gennemgang af kyststrækningerne

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, formand for Teknik & Boligudvalget og gruppeformand for Konservative i Kolding, Mariavej 9, 6091 Bjert.

Det er, set med konservative byrådsmedlemmers øjne, tåbeligt at vi i Kolding Kommune bruger 300.000 kroner årligt på systematisk gennemgang af bade- og bådebroer i Kolding kommune, specielt når der mangler penge på rigtig mange områder. Her kan nævnes - varme hænder i ældreplejen, drift af væresteder for skolebørn, undervisning af børn og meget andet.

Den konservative byrådsgruppe vil derfor til de kommende budgetforhandlinger stille forslag om, at systematisk gennemgang af kommunens kyststrækninger stoppes med omgående virkning, og at kontrollen med lovligheden bør overgår til almindelig drift, uden ekstra omkostninger som følge.

At prioritere pengene til borgerrettet service er for den konservative byrådsgruppe vigtigt. Hvorfor vi selvfølgelig ikke kan støtte op om unødvendige udgifter, som systematisk gennemgang af kyststrækninger.

Dagens Gossip