Læserbrev: God løsning for Slotssøen

Læserbrev af Bjarne Juel Møller, næstformand i Teknik- og boligudvalget, Bjerggade 13, 6000 Kolding.

I Dansk Folkeparti har vi været meget optaget af tankerne om, at udvikle området ved Slotssøen.

Vi vil gerne være med til, at gøre området endnu mere attraktivt. Men har samtidig sagt klart fra overfor tankerne om en tivolisering af området, med farvet lys, plastik, musik og meget andet.

Jeg glæder mig derfor meget over, at det er lykkedes, at finde en løsning, som udvikler området på en ansvarlig og respektfuld måde. Samtidig sker det, med fuld enighed i Teknik- og boligudvalget. Det er et godt og solidt fundament.

Udvalget har pillet etablering af bro på nordsiden af søen ud. Vi har også fjernet omlægningen af sneglen ved biblioteket, og vedtaget, at fastholde beslutningen om, at p-pladsen ved Ejlersvej skal renoveres. Ligeledes skal Slotssøvejen ikke nedlægges.

Til gengæld er der fokus på flere opholds- og aktivitetsmuligheder langs søen. Bedre stier med bænke og lys samt en ny smuk belysning af Koldinghus. Bevarelse og styrkelse af naturen og bedre sammenhæng med den omgivende by.

Det er spændende og positive tiltag, som efter min opfattelse vil styrke området, og gøre det mere attraktivt og få endnu flere borgere til, at nyde Slotssøen.

Dagens Gossip