Læserbrev: Jeg er målløs over afgørelsen om Vonsild Mølle

Læserbrev af Hans Erik Adsbøl, medlem af byrådet Kolding for DF, Lucernehaven 20, Vonsild, 6000 Kolding.

Det var nedslående, at læse at Vonsild Mølle ikke bliver revet ned af alligevel.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det var mit ønske. Da Møllen er i sådan en forfatning, pga. manglende vedligeholdelse, at den er til gene for Vonsild by.

Mit sidste læsbrev desangående, skrev jeg ”Måske rives Vonsild Mølle ned” , Jeg havde jo håbet og ikke mindst troet på et flertal, men sådan skulle det ikke være, og det må jeg respekterer, sådan er demokratiet.

Mit ønske var, at man skulle give ejeren et påbud, og så frem ejeren ikke efterlevede påbuddet, at man så ændrede påbuddet til et forbud efter bestemmelsen der vedrører tomme ejendomme

Derfor har jeg nu rettet henvendelse til forvaltningen, da jeg ønsker en redegørelse i forhold til Vonsild mølle.

Beboerne i Vonsild har krav på,  at få nogle klare svar.

Jeg ønsker bl.a. svar på nedenstående:

Hvilke muligheder har vi som kommunalpolitiker, til at udstede et påbud/forbud til ejeren?

Kan vi udstede et påbud, og hvis ejeren ikke efterlever dette, nedrive Vonsild mølle på ejerens regning?

Hvilke muligheder har vi for at kondemnere Vonsild mølle?

Dagens Gossip