Læserbrev: Naturen er vores fælles ansvar

Læserbrev af Hans Holmer, Byrådskandidat for SF Kolding, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

I SF ønsker vi at sikre naturen i byen, på landet og ved vores kyster. Fjorden skal styrkes som naturområde. Derfor må en fjordby eller byggeri ved å, sø og fjord ikke være ødelæggende for hverken vandkvalitet eller natur eller forhindre offentlighedens adgang til vandet.

En samlet naturplan for Kolding kommune, skal bevare natur eller skabe mere natur. Koldingkommune skal bidrage til, at bevare, reetablere og udlægge nye naturområder. Derfor skal enhver plan, som ødelægger natur, kun gennemføres, hvis der inden for Kolding kommune etableres tilsvarende eller bedre naturområder.

Det kan eksempelvis ske gennem skovrejsning og etablering af engområder.

Vi ønsker i SF at bevare naturområder både bynært og i landområderne. Vi ønsker at der tages hensyn både til naturen og de mennesker der færdes i den. Det er planen for Kolding å er et godt eksempel på.

I naturen færdes motionister, handicappede, rollespillere, hjemløse og børnefamilier. Deres ønsker og behov for tilgængelighed skal vi også lytte til.

Naturen skal vi beskytte, og naturen skal vi kunne benytte.

Dagens Gossip