Læserbrev: Nedrivning af Vonsild Mølle

Læserbrev af Lis Ravn Ebbesen, gruppeformand for SF og byrådsmedlem, Lindealle 18, 6000 Kolding.

Sagen om Vonsild Mølle har fyldt rigtig meget. Og SF er fuldstændig enige med borgerne i Vonsild, der synes den er en skamplet.

Alle partier har kunnet se problemet. Men en fælles løsning har været svær at finde.

Principielt mener SF ikke ejere der ikke vedligeholder deres bygninger bør kunne tørre deres manglende vedligehold af på kommunen. Og ejeren har da også fået et påbud efter byggelovens §14 om at sikre bygningen. Det er sket, men det har ikke gjort bygningen kønnere.

Det kunne vi som byråd være ligeglade med. Men I SF synes vi det skæmmer indtrykket af et eller dejligt velvedligeholdt lokalområde. Og de der straffes er Vonsilds borgere.

SF havde allerhelst set at området var blevet en naturlig del af de almennyttige boliger, der ligger bag ved Møllen. Men vi erkender der ikke er afsat penge til almennyttigt boligbyggeri i budgettet og den boligudbygningsplan byrådet i enighed har vedtaget peger på behovet for boliger er større andre steder i kommunen.

Derfor valgte SF statsmidler til nedrivning og fulgte flertallet.

Men SF ser fortsat gerne at området på et tidspunkt indgår i den boligafdeling, der ligger der.

Dagens Gossip