Læserbrev: Ny bus- og togstation løser forsinkelser

Læserbrev af Bo Vesterlund, byrådskandidat for SF, Rosenholm 18, 6000 Kolding.

Når vi får samlet bybus-,regionalbus- og togstationen i Kolding By på samme sted, løser vi problemet med forsinkelse af transporten ved skift mellem bybus og regionalbus/tog. Dette vil være en stor fordel for uddannelsessøgende, gangbesværede og andre.

En samlet busstation kræver en bedre udnyttelse af busholdepladserne på stationen, så flere linier deler en holdeplads. Vi kan bygge på erfaringer fra Vejle Station, hvor elektroniske tavler viser hvor man skal stige på sin bus, og hvor holdepladserne udnyttes sådan at der er plads til mange by- og regionalbusser.

Vi må også løse problemer med busskift og lang ventetid og med omveje på ruterne. Når vi designer det nye rutenet, må vi inddrage erfaringer fra f. eks. Odense med at mindske disse problemer. Af hensyn til transport, f. eks. til og fra arbejde, som for nogens vedkommende går gennem flere kommuner, må ruterne i kommunen koordineres med ruterne i nabokommunerne. Problemer som manglende busdrift til Alminde-Viuf må løses ved koordineret ruteplanlægning.

Der må også tages hensyn til behov for nye busruter til f. eks. Rebæk Strand og til nye boligområder samt til øget drift på ruterne (også i de tidlige nattetimer) i forbindelse med kulturnat, opera på Skamling og julefrokoster.

Bliv ven med Kolding Netavis på Facebook - tryk her

Da nogen bruger cykel i forb. m. bustransport, bør der etableres sikre cykelp-pladser (evnt. videoovervågede) ved stoppesteder hvor mange skifter mellem bus og cykel. Disse p-pladser vil så også kunne bruges af de der skifter mellem cykel og en privatbil der bruges til samkørsel. Det bør også være muligt at tage cyklen med i de større busser.

I SF vil vi fremme den kollektive trafik med miljørigtige hybridbusser (der kombinerer el og benzin som drivkraft) – og vi vil med denne satsning også bidrage til mindre bilkøer på vejene.

Dagens Gossip