Læserbrev: Regeringen bør trække lovforslaget i lægekonflikten

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, kandidat til regionsrådet for Konservative i Kolding, Mariavej 9, 6091 Bjert.

Regeringen bør trække sit lovforslag tilbage og lade Regionerne og De praktiserende lægers organisation PLO sætte sig til forhandlingsbordet og finde en løsning på konflikten.

Det er vanvid, at patienterne bliver gidsler i en ideologisk kamp. Giv nu parterne tid og rum til igen at sætte sig til forhandlingsbordet og finde en løsning, der er til gavn for alle parter!

Det er i forvejen svært nok at holde befolkningstallene i yderområderne. Med det lovforslag regeringen har lagt på bordet, risikerer vi at affolke samtlige lægepraksis i yderområderne hvilket nemt kan medføre endnu større flugt fra land til by.

Med regionernes opsigelse af overenskomsten med de praktiserende læger risikerer vi om ganske få måneder at stå i en kaotisk situation på lægeområdet. En situation, der bestemt ikke ser ud til at blive mindre kaotisk af, at regeringen har valgt ensidigt at gribe ind i konflikten til fordel for regionerne og imod lægerne.

Efter min mening er de praktiserende læger med deres lokale engagement, en helt klar selvfølgelighed for at bevare et aktivt samfund der levner tryghed og velvære for befolkningen, derfor kan det ikke gå for hurtigt med at komme til forhandlingsbordet.

Det er vigtigt at vi alle, borgere som politikere, står sammen og kæmper for at bevare privat praktiserende læger i Danmark.

Det er bydende nødvendigt at vi bevarer privat praktiserende læger for at bevare tryghed og nærhed for befolkningen.

Dagens Gossip