Læserbrev: Slambassin eller ?

Læserbrev af Jørn Pedersen, borgmester i Kolding Kommune, Aagaardvej 6, Vester Nebel, 6040 Egtved.

I den nye kommuneplan som er i høring er der udlagt et område til placering af slam fra havn og sejlrende. Området er i den nordlige del af Koldingfjord, i hjørnet ved Strandvejen.

En placering som blev drøftet på borgermøde. Her kom der mange gode input og forslag til alternative løsninger. De input skal undersøges til bunds, inden vi placerer noget slambassin. Et bassin, uanset hvor det placeres, vil ikke forskønne i de første mange år, så er der andre muligheder, så skal de forfølges.

Det kunne f.eks. være, at når Marina Nord flyttes til syd, at man bruger pladsen der, og dækker det over til havneudvidelsen. Eller at man fjerner noget i det nuværende bassin og placerer et andet sted. Eller noget helt tredje. Har du et godt input, så kan du også komme med dit synspunkt her i høringsperioden frem til 28. august.

Alle input vil vi vurdere nøje, inden der træffes nogen beslutning og jeg garanterer for, at vi også lytter seriøst i denne sag. Planen kan du se på www.kolding.dk. God sommer.

Dagens Gossip