Læserbrev: Svar om træfældning i Vamdrup

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, formand for teknik- og boligudvalget (C), Mariavej 9, 6091 Bjert.

Hej Poul Erik Jensen.

Herved svar på din henvendelse vedrørende fældning af træer i Vamdrup.

Læserbrev: Kræver redegørelse efter træfældning i Vamdrup

Jeg sender svaret igennem pressen, som ønsket af dig, til trods for jeg er uforstående overfor at to medlemmer af Teknik og Boligudvalget nødvendigvis skal tale sammen i pressen. Men du må jo simpelthen mangle relevante valgkampemner, du kan profilere dig på, hvilket i sig selv er stærkt bekymrende, ikke mindst for dine vælgere.

Dit spørgsmål står med kursiv.

Hvad er baggrunden for, at kommunen uden varsel /uden orientering til relevante parter iværksætter træfældning i bymidten i Vamdrup og i Lunderskov?

Baggrunden for fældningen er, at træerne har været døde, barkskadede og i generel dårlig vækst. Af sikkerhedshensyn og med henblik på forskønnelse af byerne er der derfor planlagt udskiftning af de dårligste af træerne. Beslutningen blev godkendt af Teknik- og Boligudvalget den 6. marts 2013 på sag ”Ekstrabevilling 2013, Grønne områder”

Hvorfor sikrer man sig ikke, at alle relevante parter er orienteret?

I Lunderskov er træfældningen foretaget i samarbejde med Lokalrådet. I Vamdrup har forvaltningen ved en beklagelig fejl desværre ikke fået orienteret lokalrådet og handelsstandsforeningen.

Hvorfor iværksætter man træfældning – kun tre uger før julepynten skal op – når man ved, at træerne bl.a. bruges i den forbindelse?

Pengene til projektet er bevilliget i 2013 hvilket er baggrunden for at træfældningen blev iværksat nu. Der er i Vamdrup blevet fældet 27 træer mens der stadig står 71 træer tilbage. Forvaltningen erkender, at have undervurderet betydningen af at få julebelysning op i forhold til det antal fældede træer, da man havde vurderet, at der stadig var træer nok tilbage at hænge belysning op i.

Hvad vil man gøre for at afhjælpe den manglende julebelysning, som byerne/handelsforeningerne oplever i forbindelse med træfældningen?

Det er vigtigt at påpege, at der stadig er masse af træer at hænge julebelysning op i. I Vamdrup står der stadig 71 træer tilbage på vejene Jernbanegade, Vestergade, Søndergade, Østergade og Torvet. Forvaltningen har nogle ideer til at afhjælpe generne for handelstandsforeningen:

Lynplantning af træerne i rundkørslen og mulighed for at hænge julebelysning op allerede i år. Ophængningen skal dog foretages i tæt samarbejde mellem elektriker og forvaltningen for at sikre at træerne ikke tager skade.

Ophængning af julebelysning i træerne på Nørregade og p-pladsen ud for Centret/Fakta (mulighed for at hænge op i ca. 40 træer).

Benyttelse af de store træer ved Biblioteket eller på Jernbanegade foran EDC som på vedhæftede foto. Dette har handelstandsforeningen i Kolding sidste år gjort med succes i 5 store træer i Kolding midtby.

Hvad vil man gøre for at forebygge den form for ”overraskelser”?

Forvaltningen tager kritikken til efterretning og vil i fremtiden arbejde på at intensivere samarbejdet med lokalrådet og med handelstandsforeningen.

Fejl ved at handelsstanden og by forum i Vamdrup ikke blevet inddraget er beklagelig. For at forebygge en lignende situation fremover strammes op i proceduren, så orientering af samarbejdspartnere bliver en fast bestanddel af håndteringen af den her slags projekter fremover.

Forvaltningen har taget kontakt til handelsstanden i Vamdrup, og har en god dialog med dem, omkring mulighederne for en lyntilplantning af midten af rundkørslen på torvet, samt selve rundkørslen. Vi vil inden ophængning af julelys have midten af rundkørslen tilplantet, så der med forsigtighed kan hænges julelys op her.

Den faglige vurdering, også set i lyset af nattens storm, har været at udskifte de syge og beskadigede træer, så der undgås uheldssituationer. Samtidig har det også været en parameter at får plantet træerne på det rigtige tidspunkt, så de kan nå at sætte sig inden udspring i foråret, hvorved vi fremadrettet sikre en flot og grøn bymidte i Vamdrup.

Udover denne redegørelse vil der forelægge en redegørelse for sagens forløb på mødet i Teknik og Bolig Udvalget den 6. november.

Dagens Gossip