Læserbrev: Tager afstand fra fælles ledelse

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, Kandidat for Konservative til byråd og regionsråd, Mariavej 9, 6091 Bjert.

Det er vigtigere der tænkes i helheder, på kvalitet og hvad der bringer mest til de mange turister og Kolding kommunes borgere, end der spares ved fælles ledelse.

Efter vores opfattelse er Koldinghus og Trapholt så vidt forskellige kultur institutioner, at fælles ledelse vil være en umulighed.

Trapholt som kunst og møbel historisk museum og Koldinghus som kulturhistorisk museum, skaffer udover det kommunale tilskud, rigtig store sponsorater til Kolding, sponsorater det udelukkende gives på baggrund af høj faglighed og kvalitet.

For mindre end fire år siden var sagen til debat, den faldt med et brag, netop fordi forskellene simpelthen er så store, at en enkelt person simpelthen ikke rummer kvaliteterne der kan berige de enkelte steder med tilstrækkelig kompetent kulturel kvalitet.

Der er ingen tvivl om, at det er bestyrelserne for de to institutioner der suverænt afgør om der skal være fælles ledelse eller ej, det er altså ikke noget der besluttes, hverken i Venstres eller Dansk Folkepartis grupperum på Rådhuset.

Konservative i Kolding kan ikke anbefale de to bestyrelser at sammentænke ledelsen af vores kulturelle højborge, der hver især er helt unikke og kulturbærende for os alle.

Konservative i Kolding går ind for størst muligt samarbejde imellem institutionerne, samarbejde der skaber størst mulig værdi for institutionerne og bedst mulig markedsføring og fælles branding af det kulturelle Kolding.

Dagens Gossip