Læserbrev: Takstforhøjelser i den kollektive trafik

Læserbrev af Steen Olesen, Regionsmedlem (SF), Region Hovedstaden, Medlem af Movias bestyrelse.

Folketingsmedlem Flemming Damgaard Larsen (V) har været ude med riven efter regeringen i forbindelse med forhøjelsen af taksterne i den kollektive trafik pr. 20. januar.

Samme Flemming Damgaard Larsen er næstformand i Folketingets Transportudvalg, og man må da formode, at han har et perifert kendskab til politikudviklingen på eget område. De omtalte prisstigning har Regeringen intet med at gøre, som Flemming Damgaard Larsen påstår, da den beslutning er uddelegeret til trafikselskaberne, som der som kendt er en mange af.

Det tror jeg egentlig godt, at Flemming Damgaard Larsen er klar over. De ovennævnte prisstigninger på 3,5% er sket i en aftale mellem trafikselskaberne, der har sat priserne op til det maksimale - det såkaldte prisstigningsloft - og i Movias bestyrelse stemte hans egne partifæller for denne forhøjelse, hvorimod vi var to SF’ere, der stemte imod.

Derfor må jeg konstatere, at enten er Flemming Damgaard Larsen som næstformand i Folketingets Transportudvalg ualmindelig uvidende om eget område, eller også er han bare uvederhæftig.

Begge dele er godt nok bekymrende.

Dagens Gossip