Læserbrev: Tandbehandling til udsatte grupper

Læserbrev af Annie Terp Thomsen, medlem af Kolding Byråd (S).

Som medlem af kommunens socialudvalg har jeg stillet forslag om gratis tandlægebehandling til de mest udsatte borgere, herunder stofmisbruger og alvorligt psykisk syge.

Tandbehandling kan for disse medborgere umiddelbart synes som et mindre problem, men al lægelig og human erfaring viser, at et dårligt tandsæt er ødelæggende for sundheden og den enkeltes selvværd.

Dermed er tandbehandling en vigtig forudsætning for at kunne igangsætte en mere overordnet handlingsplan for den enkelte borger.

Forslaget mødte bred opbakning fra de øvrige partier i udvalget. Økonomisk er der dog også tale om en mindre udgift, idet vi håber at behandlingen kan foretages på den mobile skoletandklinik og frivillige tandlæger.

Men en ting er intentioner i socialudvalget - det afgørende er hvordan der stemmes når økonomien fordeles. Ved de kommende budgetforhandlinger vil jeg stå vagt ved, at de øvrige partier bakker op om mit forslag, til at sikre de svageste medborgere en tandpleje.

Dagens Gossip