Læserbrev: Tanker om heldagsskolen

Læserbrev af Anne Poulsen, Regnars Ager 17, 6000 Kolding.

Christine Antorini, jeg høre dig ofte sige i disse dages skoledebat, om lærernes arbejdstid, at vi som faggruppe naturligvis ikke skal arbejde mere. Paradoksalt nok siger du samtidigt, at det er svært at skabe forbedringer og fornyelser for regeringen, når vi ikke har nogen penge, grundet den økonomiske krise vi befinder os i.

Hvorfor ikke bare kalde en spade for en spade, og slå fast, at vi som land ikke har råd til den kvalitet, vi har været vandt til?

Stå dog ved den høje klassekvotient og din rummelighed, som betyder flere diagnosebørn i de almindelige klasser - med kæmpestore konsekvenser for både de raske og de syge børn, afskaffelse af alle lejerskoler, dårligere og dårligere fysiske rammer og nu senest mindre forberedelsestid til lærerne. Alt sammen fordi vi skal spare. Du ønsker, at vi skal acceptere laveste fællesnævner, fordi vi ikke har råd til andet – men du tør ikke indrømme det!

Helhedsskole eller heldagsskole?

Kære Christine Antorini, jeg hørte dig forleden aften hos Clement sige, at du er bekymret, fordi de ni ud af ti unge under tredive år, der er på kontanthjælp ikke har nogen uddannelse. Det kan jeg virkelig godt forstå, at du er bekymret over. Specielt i et samfund som vores, der i dag nærmest alene har sin viden at sælge. Men det er heldigvis også således, at de stadig er ganske få, ud af den store gruppe unge i Danmark, som formår ud over alle forventninger.

Jeg er selv så privilegeret, at undervise på en sådan skole, hvor alle elever, ja Christine alle, har en uddannelsesplan efter 9. klasse. Dette år skoleår udsluser min skole 212 elever - Det største antal nogensinde. En elev skal dygtiggøre sig inden for klassisk musik, 7 elever tager til udlandet på High School, 26 elever fortsætter i 10. klasse, 37 elever tager på efterskole, 6 elever fortsætter på en erhvervsuddannelse og hold nu fast 135 elever ud af de 212 elever fortsætter på et gymnasialt forløb. Det her billede er jo lidt et andet, end det du tegner i dagens medier.

Dit skræmmebillede med dine Pisa tal og dine forvanskede statistikker over, hvor lidt der bliver undervist herude i det virkelige skoleliv. ”Min” skole fungerer Christine, uden at elevernes fritid inddrages, men den er privat, så den er jo heller ikke din!

Du siger, at folket skal klædes på, via mere undervisning, og derfor vil du tage de små elevers SFO- tid, deres fritid, til mere undervisning. Du kalder det Helhedsskole – jeg kalder det Heldagsskole.

Amalie, der i dag er ni år, var fem, da hun begyndte i skole i Hong Kong, hvor hun på daværende tidspunkt var udstationeret sammen med sin mor og far. Hendes bedste tid på dagen var klassens ”Golden Time” legetiden. Da jeg talte med Amalies mor om familiens oplevelser med heldagsskolen, slog hun fast, at det ikke var et tilbud, hun på nogen måde savnede. Amalies kommentar var: ”Jeg kom hjem, mens solen gik ned”

Jeg synes ikke, det er noget at stræbe efter, jeg tror ikke, at kvantiteten hænger sammen med kvaliteten. Giv os hellere noget ro, find tilbage til gamle dage for ikke så længe siden, hvor skolen var knapt så rummelig, og hvor børn med specielle behov blev tilgodeset til alles bedste. Det er en utopi at tro, at børn med svære indlæringsvanskeligheder og svære frustrationer kan rummes i en almindelig klasse med rigtig mange andre børn, også selv om deres behov er helt normale.

Jeg ved godt at specielle tilbud, har specielle priser Christine, men hvis du nu kunne få mere kvalitet i undervisningen, mere ro og tid til mere fordybelse, behøvede du måske ikke holde på ungerne til klokken var fire.

Og stil så nogle flere krav til forældrene, hvis de sørger for morgenmaden, madpakken, de tørre bukser og nattesøvnen, så lover jeg dig, at vi klarer undervisningen. Kvalificeret. Jeg har nemlig læst et sted, at ovenstående, helt overraskende, har positiv indvirkning på børns læring. Jeg tror ikke på, at det er den samlede danske befolknings ønske, at folkeskolen skal overtage helt almindelige forældreopgaver. Jeg ved godt, at du er gammel venstrefløjspolitiker, men tiden er løbet fra kooperativer og kibbutz .

Alt det vi i Danmark bryster os af: Vores iværksætterånd, vores kreativitet og vores individuelle særegenhed - Er du sikker på, at den ikke også er skabt som en del af den frihed, vi giver vores børn? Friheden til selv at vælge interesser ud fra evner og lyst! Tror du, vi kan blive ved med at sprudle, blive ved med at være et af verdens lykkeligste folk, hvis du ensretter vores unger hele dagen? For sådan bliver det Christine, med mindre du altså giver os nogen helt unikke rammer, der kan konkurrere med et foreningsliv og en ånd, der er opbygget i Danmark igennem mere end 100 år.

Virkeligheden for fremtidens Heldagsskole

Mit bedste råd til dig Christine, ikke at du på det seneste har givet anledning til at tro, at det at lytte er en af dine væsentligste kompetencer - men alligevel: Mit bedste råd er: Hold hesten, lyt til lærerne og lav så en aftale på sigt, som både imødekommer, at det danske samfund skal spare, men samtidig giver lærerstanden kræfter og mulighed til at skabe undervisning og dannelse af høj, høj kvalitet.

Hvis du ikke ønsker at lytte til os, der trods alt er ganske tæt på sagens kerne hver eneste dag, er jeg frygtelig bekymret for konsekvenserne. Fremtiden er et skrækscenarie præget af umotiverede, uengagerede og stressede lærere, der ikke har hverken lyst eller kræfter til at skabe det overskud, vores børn har brug for, og den kvalitet vores børn har krav på. Den danske folkeskole har hidtil været højt besunget for at formå at skabe selvstændige, kreative individualister – unge mennesker med mod og holdning, men de kommer ikke dertil alene. Der er voksne veluddannede lærere på den anden side af katederet, og vi er faktisk rigtig gode til det, vi gør.

Hvis du ønsker, vi skal skippe vores egne kvalitetskrav, holde op med at forberede vores undervisning og i stedet blive til solen går ned Christine, kunne det jo være, vi valgte at tage afsked.

Dagens Gossip